Otvorena prijava

Zagreb, Hrvatska

Zahvaljujemo Vam na interesu za rad u našoj organizaciji! 

U slučaju da trenutno nemamo aktualnih natječaja ili objavljeni natječaji ne odgovaraju Vašim interesima, ispunjavanjem ovog obrasca ulazite u bazu naših kandidata. 

Vašu prijavu pohranit ćemo u bazi otvorenih molbi te ćemo biti slobodni kontaktirati Vas kada se ukaže potreba za zapošljavanjem osoba Vaših kvalifikacija.

eKupi tim

Otvorena prijava

Opis posla

Otvorena prijava

Osobne informacije
Profesionalne informacije